Mike Williams Family Tree
See also

Edward BRAITHWAITE (1848- )

Edward Thomas BRAITHWAITE , son of Edward BRAITHWAITE (1802-1872) and Betty (BRAITHWAITE) (1808?-1881), was born in 1848 in Marton, Lancashire, England. 1 In 1861 he was resident in Stone Bridge Farm, Marton,

 

Almost certainly the same person as "Thomas BRAITHWAITE" ~1848.

Sources

11848 Fylde Jan-Feb-Mar 21 421.