Mike Williams Family Tree
See also

Thomas LEACH

Thomas LEACH 1 was the son of Thomas LEACH (1884-1943) and Rose Alma Johnson SHOARD (1894-1971).

Sources